Hem Info Möten Bildgalleri Aktiviteter Övrigt               Medlemsmöte  Hasselbacken LH
        
28 sep.  Kl. 21:15 Hasselbacksvägen 48B

     Närvarande: se bilaga

1. Mötet öppnad

2. Som justerare valdes Eivor Siggelin

3. Dagordningen fastställdes

4. Som sekreterare valdes Ingela Thunström

5.  Berit Lundgren invaldes som suppleant

6.  Verksamhetsplan och Budget 2018 godkändes.

7.  Mötet avslutas


Vid protokollet                                          Justerare


..................................                         ...................................
Ingela Thunström                             Eivor Siggelin