Hem Info Möten Bildgalleri Aktiviteter Övrigt

 Protokoll Boendemöte

                        28 Sep. 2017 kl. 19.00 Hasselbacksvägen 48


1.   Mötet öppnas

2.   Fastställande av dagordning

3.   Till justerare valdes  Eivor Siggelin

4.   Stenungsundshem VD Ted Lärnhem presenterade sig och pratade
  om Stenungsundshem i utveckling

5.   Andreas Sjölund inf. om utförda arbeten och kommande åtgärder
  Vattensparnings åtgärder, Lägenhetsinventering, Byte av lampor i CarPort
  Låsbyte, Renovering av hissar, Renovering styrning av värmeledning
   Upphandling yttre skötsel vinter och sommar
  Genomgång i området inför nästa års planering
  Inf. om nybyggnadsplan Solrosdalen och Koppersvägen
  Anmälan för hyran via Autogiro
  Badrums rep. Älvhem  

6. Övriga frågor: Inga

7. Mötet avslutas med Kaffe och kaka

Vid protokoll                                                Justerare

..........................................                        .................................................
  Ingela Thunström                                     Eivor Siggelin