Hem Info Möten Bildgalleri Aktiviteter Övrigt

Protokoll Boendemöte 2017-05-04

      Närvarande 38 st


      1. Ordförande öppnade mötet.

      2. Dagordningen godkänndes.

      3. Eivor Siggelin vakdes till justerare.

      4. Information om bussen. Det blev många frågor

         och nya förslag. Vi kan ej förvänta oss någon buss under 2017.

      5. Andreas Sjölund informerade vad som skall ske under 2017.

         Nya källardörrar på Kristineberg. Nya lås på källar-dörrarna på

         Alfredsberg Vita Hassselbacken skall få ett antal buskar utbyta.

         Start av badrumsrenovering inom Älvhemsområdet. Sommarjobbarna
         startar 12/6

         Därefter ställdes ett antal frågor till Andreas vilka han besvarade med glädje..

     6. Jan Bengtsson överlämnade en bronspin till Bo Eriksson för förtjänstfullt

         arbete i styrelse under 5 år.

     7. Mötet avslutades och mötesdeltagarna bjöds på kaffe med dopp.